„Kwestia żydowska”, Państwo żydowskie, Teodor Herzl

February 21, 2021

(1896) Herzl, Teodor. “Kwestia żydowska.” Państwo żydowskie. Tłumaczenie. Sylvie D’Avigdor. 1896. N.p.: American Zionist Emergency Council, 1946. Brak paginacji. Druk. „Kwestia żydowska”, Państwo żydowskie, Teodor Herzl  (1896) Herzl, Teodor. “Kwestia żydowska.” Państwo żydowskie. Tłumaczenie. Sylvie D’Avigdor. 1896. N.p.: American Zionist Emergency Council, 1946. Brak paginacji. Druk. Początki ruchu syjonistycznego są często uznawane   za jednoznaczne […]

Od czasów biblijnych do 1897 r.

October 20, 2020

Od biblijnego przymierza Żydzi związani są wiarą w jednego B-ga, nierozerwalną więzią z Ziemią Izraela. Od początku tożsamość Żydów była połączona z wzajemnymi zobowiązaniami pomiędzy B-giem a narodem.   Składały się na nie życie w ziemi Izraela, obietnica B-ga uczynienia z nich “wielkiego narodu”, nadanie mu imienia i błogosławieństwa dla innych narodów na ziemi.  W […]

Od autonomii do niepodległości

Pomiędzy 1898 a 1948, syjonizm z idei stał się rzeczywistością: faktycznym ustanowieniem państwa Izrael. Gdy Hertzl napisał swoją koncepcję Państwa Żydowskiego, Żydzi mieli niewielkie wpływy polityczne i praktycznie zerowe środki finansowe pozwalające na wprowadzenie koncepcji syjonistycznej w życie. Pozostawali oni jednak nieugięci we wspólnym zaangażowaniu mającym na celu zachowanie ich tożsamości. Nabrali również doświadczenia w […]

Deklaracja Niepodległości Państwa Izrael (14 maja 1948)

Laqueur, Walter, Barry Rubin. “State of Israel Proclamation of Independence.” The Israel- Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict. 4-te wydanie. New York: Penguin Books, 1984, s. 125-128. Druk.  Do kwietnia 1948 r. nie istniał żaden projekt deklaracji niepodległości. Korzystając, w ramach filozoficznych, z amerykańskiej Deklaracji Niepodległości oraz Konstytucji Stanów Zjednoczonych, niewielka […]