תקופה הראשונה מההיסטוריה הקדומה עד 1897

התקופה השניה 1898-1948 שלטון עצמי והקמת מדינה

1882-1947 – גיבוש הגרעין למדינה היהודית

1896 – הבעיה היהודית” מדינת היהודים, בנימין זאב הרצל”

1937.12.31 – החשיבות הפוליטית של רכישת קרקעות” ,הקרן הקיימת לישראל”

1948.5.14 – הכרזת העצמאות של מדינת ישראל

1967.6.3 – הנאום של שגריר ישראל באו”ם, גדעון רפאל, בפני מועצת הבטחון

1991.10.30 – פתיחתה של ועידת מדריד לשלום במזרח התיכון

1993.9.13 – הסכמי אוסלו [הצהרת עקרונות על הסדרי ביניים של ממשל עצמי]

1995.11.1 – הסיבות לחתימת יצחק רבין על הסכמי אוסלו

2020.4.6 – “דיינו” מזהות יהודית לישראל של ימינו

מאמרים

“מאה שנים של שינויים חברתיים: היווצרותה של בעיית הפליטים הפלסטינים” 1991
מאת: קנת’ סטיין

“רכישת קרקעות במפעל הציוני: רכיב יסוד בהקמת מדינת ישראל” 2020
מאת: קנת’ סטיין