1882-1947 – גיבוש הגרעין למדינה היהודית

1896 – הבעיה היהודית” מדינת היהודים, בנימין זאב הרצל”

1937.12.31 – החשיבות הפוליטית של רכישת קרקעות” ,הקרן הקיימת לישראל”

1948.5.14 – הכרזת העצמאות של מדינת ישראל

1967.6.3 – הנאום של שגריר ישראל באו”ם, גדעון רפאל, בפני מועצת הבטחון

1993.9.13 – הסכמי אוסלו [הצהרת עקרונות על הסדרי ביניים של ממשל עצמי]

1995.11.1 – הסיבות לחתימת יצחק רבין על הסכמי אוסלו

2020.4.6 – “דיינו” מזהות יהודית לישראל של ימינו

האם חג הפסח הוא רגע של מורשת בתולדות העם היהודי – 2020.4.15